Domácí péče

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti, kteří jsou z důvodu změn zdravotního či duševního stavu plně či částečně závislí na odborné a kvalifikované zdravotní péči. Určující je zdravotní stav nemocného a potřebnost péče. Domácí zdravotní péče je určena nejen  pacientům, kteří vyžadují pouze krátkodobou zdravotní péči v rekonvalescenci  po akutních výkonech či úrazech, ale i chronicky nemocným a pacientům v terminálním stádiu života.

 

Domácí zdravotní péči poskytujeme na základě indikací – což je potvrzením poukazu na ošetření/vyšetření DP 06. Tento poukaz potvrzuje ošetřující lékař při propuštění pacienta  v návaznosti na hospitalizaci na dobu 14 dnů, nebo registrující praktický lékař maximálně na dobu 3 měsíců. – tato zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Další možností pacienta je volba zdravotní péče na přímou úhradu – to znamená, že si ji pacient hradí sám. Nutnou a nezbytnou podmínkou je souhlas pacienta s poskytováním domácí péče v jeho sociálním prostředí.

 

Cílem domácí péče je respektovat integritu lidské bytosti se svým vlastním sociálním prostředí – s domovem, poskytování kvalitní komplexní domácí péče. Dalším významným cílem je zapojovat rodinné příslušníky, blízké i pacienty do týmu agentury domácí zdravotní péče.  Zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, co nejdříve být propuštěn ze zdravotnického zařízení domů a tím se rychleji uzdravit a vyléčit. Dalším cílem je pomoc pacientovi a rodině při přechodu z nemocnice do domácího prostředí např. úprava bytu, doporučením zdravotních pomůcek a edukací rodiny. Mezi velmi důležité cíle řadíme zajištění komplexní zdravotní péče o nemocné v terminálním stádiu života a jeho důstojný odchod ze života.

 

Na domácí zdravotní péči se podílí tým pracovníků – lékaři, sociální pracovníci, erudované zdravotní sestry, fyzioterapeuté a rodinní příslušníci.

 

Komplexní domácí péče Naděje je dostupná pacientům 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Zdravotní personál se ke klientům dopravuje osobními automobily a je schopen okamžitě reagovat na požadavky zajištění domácí zdravotní péče.

 

Jaké výkony poskytujeme v domácím prostředí ?

Například - aplikace injekcí jakoukoliv formou , ošetřovatelská péče o stomie, převazy defektů a operačních ran, odběry biologického materiálu, ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, komplexní zdravotní péči o imobilní pacienty, o pacienty v terminálním stádiu života. Edukujeme klienta i jeho rodinu. Pečujeme o pacienty v terminálním stádiu života. Dále pracujeme dle ordinací ošetřujících lékařů.

 

Komplexnost KDP NADĚJE s.r.o. vidíme v návaznosti domácí zdravotní péče se sociálními službami, s možností zapůjčení zdravotních pomůcek v půjčovně.